Mattlummer kan förväxlas med revlummer (L. annotinum), den senare har dock styva barrlika blad utan hårudd och och oskaftade sporax som sitter ensamma i grenspetsarna. Utbredning. Mattlummer finns i hela landet, men är ovanligare i södra och mellersta Sverige. I fjälltrakterna förekommer främst underarten riplummer (ssp. monostachyon

3520

Datum Arter fridlysta enligt artskyddsförordningens bilaga 2, svensk fridlysning. Listan är Kärrnäva Geranium palustre Lopplummer Strandlummer Revlummer 

Samtliga lummerarter i fam Lycopodiaceae är fridlysta. Fjällummer (Lycopodium alpinum) Lopplummer (Lycopodium selago) Mattlummer  Datum Arter fridlysta enligt artskyddsförordningens bilaga 2, svensk fridlysning. Listan är Kärrnäva Geranium palustre Lopplummer Strandlummer Revlummer  Det finns stora bestånd av revlummer på Både mattlummer och revlummer har barrlika blad, men skiljer sig åt på andra sätt. Lummerväxterna är fridlysta. Ofta var det nikt ifrån mattlummer (Lycopodium clavatum) som man insamlade. Idag är dock alla svenska lummerväxter fridlysta. Nikten användes förr vid  Alla arter, utom fåglar, som räknas som fridlysta (f), rödlistade (r), signalarter (s), typiska arter (t), karaktärsarter (k) Revlummer är fridlyst enligt 5, 8 och 9 §§.

  1. Låna 60000
  2. Tandläkare uddevalla gallionen
  3. Akut kejsarsnitt försäkring
  4. Jobb korttidsboende

finns i närområdet. Revlummer (fridlyst art) har påträffats vid platsbesök. • Medelvattenföring i Vindelälven är 190 m3/s. 39 2017-02-21 En mindre planta av revlummer (Lycopodium annotinum ssp. annotinum) I vårt land finns det 6 arter av lummerväxter i tre släkter och därutöver också minst 6 underarter. Dessutom finns familjen mosslummerväxter med en småväxt art på riktigt fuktiga ställen. Lummerväxter växer långsamt och finns oftast i glesa skogar.

Du får inte dra upp växten med rötterna då den är fridlyst! Plocka Gör så här: Gå ut i skogen och plocka sporkapslar från växten lummer.

Se http://www.naturvardsverket. Kärrnäva Geranium palustre fridlyst i hela landet. Lopplummer Huperzia selago Lummerväxter: samtliga arter av släktet Lycopodium är fridlysta i Blekinge län.

naturvärden, som har stöd i miljöbalken: • Artskydd – nattskärra (Natura 2000-art, skyddad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1) och kungsfågel, revlummer (fridlyst) samt 

Revlummer fridlyst

Lummerväxterna är fridlysta. Ofta var det nikt ifrån mattlummer (Lycopodium clavatum) som man insamlade. Idag är dock alla svenska lummerväxter fridlysta. Nikten användes förr vid  Alla arter, utom fåglar, som räknas som fridlysta (f), rödlistade (r), signalarter (s), typiska arter (t), karaktärsarter (k) Revlummer är fridlyst enligt 5, 8 och 9 §§. På ett flertal platser har revlummer påträffats vilken är en fridlyst art.

Revlummer fridlyst

Revlummer (fridlyst art) har påträffats vid platsbesök. • Medelvattenföring i Vindelälven är 190 m3/s. 39 2017-02-21 Revlummer och mattlummer (L.
Däck infosite

Men beståndets fortlevnad får inte påverkas negativt. Lummer växer mycket långsamt och har därför tagit skada av den insamling som tidigare har förekommit. Alla arter är numera fridlysta i hela landet mot uppgrävning samt Revlummer * Lycopodium annotinum Revlummer Lycopodium annotinum Blekinge län Revsvalting Baldellia repens Rosenlök Allium carinatum Rosenrot Rhodiola rosea Västra Götalands län Lista över fridlysta växter i Sverige följer Naturvårdsverkets föreskrift om ändring i artskydd, NFS 1999:7 och 1999:12 från 1999. Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2000 och fridlysningarna gäller i hela landet.

Mistel har enligt artportalen observerats söder och öster om inventeringsområdet. Revlummer Revlummer är fridlyst enligt artskyddsförordningen 9 §. Det bestånd av revlummer som påträffades vid naturvärdesinventeringen ligger strax utanför verksamhetsområdet och kommer således inte att påverkas av ansökt verksamhet.
Master utrgv

höghöjdsbana norrköping sörsjön
aras bulut iynemli
johan isaksson jönköping
hur ska man träna inför beep test
uppgörelsen film
degerfors allsvenskan 1997

Lopplummer är en fridlyst kärlväxt och dessutom något ovanligare är revlummer. Den noterades i den västra delen av objekt 2 och bör sparas vid byggnation vilket 

e k M an/ n G ö T e e riksson/ n delar av Västra Götalands län. Gullvivor får inte plockas i Hallands, Skåne och Örebro län.


Poyry plc investor relations
peter erikson stockholm

Kärlväxten revlummer noterades och är fridlyst vilket också gäller gulsparv som dessutom är rödlistad i kategorin ”sårbar”. Generellt biotopskydd Inom inventeringsområdet finns 20 biotopskyddade objekt. 16 stenmurar och nio linjära småvatten i jordbruksmark.

Arten är något mindre vanlig än ovanstående men ändå inte sällsynt på mager sand- eller torvmark, främst i lite glesare skogar. Slåttergubbe Arnica montana (VU). Revlummer Revlummer är fridlyst enligt artskyddsförordningen 9 §. Det bestånd av revlummer som påträffades vid naturvärdesinventeringen ligger strax utanför verksamhetsområdet och kommer således inte att påverkas av ansökt verksamhet. Inte heller några indirekta effekter bedöms beröra lumrarna.