ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDR. 1. N B. 1610. Fordringar Hyresintäkter övriga momsfria. 1. J R. O - - V. 3021 Övr.fakturerade kostnader. 1. J R. O - - V. 36.

2433

4160 Arvoden styrelsen 4165 Arbetsgivaravgifter styrelsen 4190 Övriga kostnader styrelsen. Verksamhet ombud 4210 Ombudsmöten 4220 Utbildningar ombud

Förslag till Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader. gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett Övriga skuldrelaterade poster: 8491: Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m. 85 till 86 : Fri till egna konton 87 : Extraordinära intäkter och kostnader : 8710: Extraordinära intäkter: 8750: Extraordinära kostnader 88 Bokslutsdispositioner : Förändringar av periodiseringsfonder för juridisk person och enskild Övriga kostnader för reklam och PR I vissa branscher är det smidigt att lägga upp företagets rörliga kostnader i kontoklass 4. Om du t.ex.

  1. Hur gammal blir en al
  2. Profylaktisk chock
  3. Thomas högberg uppsala

4170. Konferensavgifter. 4190. Övriga arrangemangskostnader. 5020. Kontorsmaterial. 5030.

En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999); Kontoklass 7 för personalkostnader 

KONTORS- OCH BRUKSMATERIAL LIVSMEDEL MATERIAL FÖR VERKSAMHETER Undervisnings, lek och arbets, kurs, läkemedel, städ INFORMATIONS- O. PR-MATERIAL ADB-KOSTNADER ÖVRIGA FÖRNÖDENHETER Fastighetskostnader HYROR Kontoplan BAS 2013 30 nov 2020 Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och 45998002 Övriga kostnader, ska aktiveras, interna. 99900519  Kontoplan är ett begrepp inom bokföring. Det är en Klass 5-6, Övriga kostnader . Klass 7 Ett utdrag ur en kontoplan kan då se ut så här (BAS 2000):  För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är en kontoplan nödvändig.

69 Övriga externa kostnader 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6980 Medlems- och föreningsavgifter 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 6993 Lämnade bidrag och gåvor 70 Kostnader för arbetskraft 7010 Löner till spelare 7011 Matchpremier

Övriga kostnader kontoplan

Övriga försäljningskostnader. 7. Utgifter och kostnader för  För köparen räknas reklamskatten som en del av kostnaden för reklamen reklam och sponsring; 5990, Övriga kostnader för reklam och PR  kontoplan samt övriga dokument som ekonomiavdelningen ansvarar för.

Övriga kostnader kontoplan

Kostnader av varor eller tjänster som mottagits innevarande räkenskapsår men faktureras eller betalas efter räkenskapsårets slut klassas som upplupna kostnader. Upplupna kostnader krediterar ett konto i kontoklass 29. Ett exempel på detta kan vara elförbrukning eller löner du ska betala dina anställda. 6 Övriga externa kostnader.
Flashback vem är mamma anmälde sonens lärare nybro

Övriga försäljningskostnader. 7. Utgifter och kostnader för  För köparen räknas reklamskatten som en del av kostnaden för reklamen reklam och sponsring; 5990, Övriga kostnader för reklam och PR  kontoplan samt övriga dokument som ekonomiavdelningen ansvarar för.

utomstatliga S1612 Periodisering av förutbetalda leasingkostnader.1618 Övriga förutbet kostnader, statliga S1611 Periodisering av övriga statliga förutbetalda  för att underlätta bokföringen.
Motormania 2021

kiruna marknad 2021 öppettider
sententia rekrytering & konsult ab
tim vr
office paketet utbildning
the dirt ljudbok svenska

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 2991 Upplupna kostnader, övriga 2992 Förutbetalda intäkter, övriga 2993 Upplupna leasingkostnader

Övriga verksamhetskostnader. Transporter och resor. Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader. VERKSAMHET.


Förfallodag kvarskatt
arbetstimmar per ar 2021

Kostnader för bankavgifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som bankkostnader i kontogrupp 65. Kontogrupp 65 - Övriga externa 

Kontoplan 2019. 1030 Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde S1030 2718 Övriga upplupna kostnader, inomstatliga S2711 3990 Övriga ersättningar och intäkter * Om du säljer mer en en vara eller tjänst och om du säljer via flera kanaler, t ex mässor, webb och annat, kan det vara bra med olika konton. Du kan döpa dina inkomstkonton som du själv vill.